ERP Danışmanlık Hizmetleri

ERP Danışmanlık Hizmetleri

ERP’nin her şeyden önce bir ‘Bilgi sistemi’ olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Daha da ötesinde, farklı departmanlardaki tüm verileri bir araya getirip, yöneten ve bu özelliği sayesinde yüzyılımızın vazgeçilmez sistemi! Bunun çok iddialı bir tanım olduğunu düşünebilirsiniz ama asla değil! Eğer bir sistem, işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farkı coğrafi yerlerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarını en etkin şekilde planlayabiliyorsa, süper bir sistem olduğu konusunda herkes hem fikir olacaktır. Üstelik ERP bunlara ilaveten, bünyesinde müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları uygulamaları gibi güncel yaklaşımları da barındırmaktadır. Ama hepsi bu kadar değil! Şimdi ERP sisteminin genel özelliklerine birlikte göz atalım.

1.Tüm sektörlerde kullanılabilecek, kurulumu esnasında özelleştirilebilen standart yazılım paketleridir.

2.Bir veritabanı yönetimi yazılımı ya da işletim sisteminden ziyade ERP bir uygulama yazılımıdır.

3.Temel iş süreçleri hakkında çözüm önerileri sunar.

4.Yüksek oranda işlevsel bir yapıya sahiptir.

5.ERP paketleri ülkeden ülkeye farklılık gösteren muhasebe işlemleri, fatura, irsaliye, makbuz gibi özel biçimli belgeler oluşturulması ve insan kaynakları yönetimi gibi işlevleri, ülkesel gereksinimlere uygun bir biçimde yerine getirirler.

6.ERP sistemleri tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden iş süreçlerini de destekler.

 

ERP Kavramı

ERP, özellikle batılı ülkelerde tercih edilen, bilgisayarlarla endüstriyel yönetim teknikleri uygulamaları arasında en yaygın ve başarılı olandır. Bunun temel nedeni ERP sisteminin dağıtım kaynaklarını daha iyi planlanması, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi ve stokların minimum seviyede tutularak en verimli şekilde kullanılmasını sağlamasıdır. Bu sistemin en temel özelliği ise farklı sektörlerde üretim yapan işletmelerin farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek şekilde özelleştirilebiliyor olmasıdır.

ERP Sisteminin Kapsamı

ERP'nin gelişim ekseninde, MRP ve MRP II sistemleri vardır. Dolayısıyla MRP ve MRP II'nin kapsamına giren her uygulama ERP'nin de içinde bulunmaktadır.

MRP kapsamına giren ürün ağaçları, üretim planı, envanter yönetimi ve iş istasyonu işlevleri, MRP II kapsamındaki, lojistik yönetimi, üretim kontrol, satış planlama, satın alma planlama, finansal planlama ve muhasebe işlevleri, ERP sistemlerinin içerisinde de yer almaktadır. Bununla birlikte ERP sistemleri, kalite yönetimi, depo yönetimi, bilgi yönetimi ve insan kaynakları gibi işlevleri de yerine getirmektedir. İşletme üzerinde tam bir kontrol sağlayan

ERP sistemleri aşağıdaki fonksiyonları da sağlamaktadır:

1.Lojistik Planlaması

2.Üretim Süreçlerinin Standartlaşması

3.İnsan Kaynakları Yönetimi

4.Finansal Yönetim

5.Faaliyet Bazlı Muhasebe

6.Üretim İstasyonları ile Direkt Bağlantı

7.Kaynak Planlaması

8.Veri İletişimi, Kontrolü ve Senkronizasyonu

9.Raporlama ve Süreç Analizi

10.Kurumsal Karar Desteği

11.Süreç Kontrolü

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

SDM Yazılım Hizmetleri olarak amacımız, şirketinizin faaliyetlerini çeşitli yazılım ürünleriyle destekleyerek performansınızı artırmak, farklı bölümlerdeki tüm verileri bir arada yöneten ve bu özelliği sayesinde yüzyılımızın vazgeçilmez sistemi olan ERP hakkında sizlere tam destek vermektir. Tüm sektörlerde kullanılabilecek, kurulumu esnasında özelleştirilebilen standart yazılım paketlerine sahip olan LOGO ERP, muhasebe işlemleri, fatura, irsaliye, makbuz gibi özel biçimli belgeler oluşturulması ve insan kaynakları yönetimi gibi işlevleriyle, pek çok şirket gereksinimini uygun bir biçimde yerine getirmektedir. İşletmelerin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet veren SDM Yazılım Hizmetleri, ERP Danışmanlık Hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları uygulamaları gibi güncel yaklaşımlarda çözümler sunmakta ve hizmet vermektedir.


Çerezler (cookie), sdmyazilim.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikalarımızı ziyaret edebilirsiniz.