Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikamız

SDM kullanmakta olduğu bilgi varlıklarının güvenliğini ve sunduğu hizmetlerin kalitesinin devamlılığını sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimser;

 

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar. Zamanında, hatasız ve eksiksiz çözümler üreterek müşteri memnuniyeti sağlar.

Erişilebilir ve ölçülebilir Bilgi Güvenliği ve Kalite hedefleri tespit ederek, takip eder.

Çalışanlar, müşteriler ve çözüm ortaklarıyla uzun soluklu kazan-kazan ilkesine dayalı ilişki kurar.

Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni ve iş süreçlerini; iş alanlarının tümünde performansı ve yaratılan değeri geliştirecek şekilde sürekli izler, iyileştirir ve bu amaca yönelik gerekli kaynakları temin eder.

Sahip olduğu bilgileri tespit eder, karşılaşılabilecek güvenlik risklerini değerlendirir. Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve şüphelenilen zayıf noktaları tespit ederek gerekli önlemleri alır. Bilgi Güvenliği seviyesini ve kurum itibarını zedeleyebilecek etkilerden korur.

Bilgi Güvenliğinin ve Kalitenin kurumsal bir sorumluluk olduğunun bilincindedir. Bilgi Güvenliği kontrollerinin ve Kalite Yönetim süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli rolleri tanımlar, yetkileri belirler ve sorumluları tayin eder.

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik :Yetkisi olanların gerektiğinde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Tüm sözleşme, kanun ve mevzuatlar da belirlenen gerekliliklere uygun çalışmak SDM çalışanlarının birincil sorumluluğudur.

Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği ve Kalite bilincine sahip olmasını sağlar.


Çerezler (cookie), sdmyazilim.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikalarımızı ziyaret edebilirsiniz.