HR Risk Analizi Hizmetleri

HR Risk Analizi Hizmetleri

İşletmelerde insan kaynağına dair risklerin başarılı bir şekilde yönetilememesi hizmet ya da üretimde nitelik-nicelik kaybı gibi bazı sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte kurumsal itibarın zarar görmesi, personel giderlerinde gereksiz harcamalar veya sosyal ya da toplumsal maliyetlerin artması gibi olumsuz sonuçlar da oluşabilmektedir. İnsan kaynaklarıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılabilen risklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1.İnsan kaynağının iyi kullanılamaması,

2.Nitelikli personelin kurumda tutulmaması,

3.Motivasyonun düşmesi,

4.Başarılı bir kariyer yönetiminin tesis edilememesi,

5.Kurumsal ihtiyaçlar için eğitim planlamasının yapılamaması,

6.Dengeli ücret dağılımının oluşturulamaması,

7.Kurumda iş tanımlarının doğru olarak yapılamaması,

8.Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin olmaması,

9. Değişim yönetiminde başarısız olunması,

10.Kurumsal ihtiyaçları karşılayacak personel planlamasının yapılamaması.

İşletmelerin bu tür olası riskleri kontrol etmek için bazı adımlar atması, önlemler alması ya da stratejiler oluşturması gerekmektedir. Bu adımları atarken kurumun amaç ve hedefleri doğru analiz edilmelidir. Risklerin neden olacağı olumsuz durumlar ya da fırsatlar, paydaş beklentileri, kurum kültürü ve maliyet hareketleriyle şekillenecektir. Buna ek olarak insan kaynaklarıyla ilgili olası risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi için bazı ön koşulların oluşması gerekmektedir.

İnsan kaynaklarıyla ilgili risklerin yönetiminde başarıyı sağlayan faktörler

Her şeyden önce işletmelerde “stratejik yönetim anlayışı” uygulamaya konulmuş olmalıdır. İnsan kaynakları birimleri, geleneksel personel yönetimi anlayışından ziyade, stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışını benimsemeli ve bu konuda bilgi sahibi olmalıdır.

İşletmenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmemesi durumunda doğacak risklerin yönetiminde uygulanacak kontrol faaliyetlerinde kurum stratejilerine yer verilmelidir. Bununla birlikte işletmenin üst yönetimi ve yöneticilerinin, insan kaynakları yöneticileriyle birlikte, risklerin yönetimine aktif bir şekilde katılım göstermesi gerekmektedir.

İşletmelerde insan kaynakları yönetimi ve risk yönetimi alanında gerekli duyarlılığı oluşturmak için eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.

Personel arasında güçlü iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, çalışanların fikirlerine saygı duyma, yöneticilik becerileri, stratejik düşünebilme becerisi, karar verebilme becerisi ve uyuşmazlık yönetimi işletme için oldukça önemlidir.

İnsan kaynakları yöneticileri, kurum içi etkin bir iletişim altyapısı oluşturarak, yöneticilerin ve çalışanların gündemini sürekli izlemelidir. İnsan kaynakları yönetim bilgi sisteminin kurulması, çalışanlara ilişkin kayıtların düzgün tutulması, güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması gerekir.


 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

SDM Yazılım Hizmetleri olarak amacımız, stratejik insan kaynakları yönetimi ile kurumsal risk yönetimi etkileşimini yaratmak ve şirketinizin faaliyetlerini çeşitli yazılım ürünleriyle destekleyerek HR risk hizmetleri hususunda sizlere katkı sağlamaktır. Böylece “İnsan Kaynakları Yönetimi” uygulamalarıyla şirketinizin gereksinimlerini doğru bir biçimde analiz edilerek, çözüm üretme süreciniz hızlanacaktır. İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları ile ilgili riskleri, kurum performansına artı değer katacak şekilde ele almalıdır. Olası kurumsal riskler, insan unsuru yönüyle incelenmeli ve çözümlenmelidir. Bu denetimler ve uygulamalar; hem insan kaynaklarıyla ilgili risklerin yönetiminde işletmenize değer katacak hem de hizmet ya da üretimde ortaya çıkacak olası sorunların oluşmasını engelleyecektir.


Çerezler (cookie), sdmyazilim.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikalarımızı ziyaret edebilirsiniz.