ERP Yetkilendirme Hizmetleri

ERP Yetkilendirme Hizmetleri

Dünyada ve Türkiye’de yılda ortalama % 10’luk bir büyüme oranı sergileyen ERP, firma içerisinde işletmenin faaliyetlerini çeşitli yazılım ürünleriyle destekleyen özel ve önemli bir sistemdir. Materials Resource Planning ve Manufacturing Resource Planning sistemlerinin ardından geliştirilen ERP, kısa sürede üretim tabanlı hizmet veren şirketlerde yaygınlaşmıştır. İşletmenin temel iş süreçlerini ve fonksiyonlarını tek bir yapı içinde bütünleştiren ERP sistemi, birçok parçadan oluşan standart bir yazılım paketidir. Sistem doğru uygulandığında işletmeye verimlilik, karlılık ve maliyet avantajı sağlayan, güvenli bir bilgi paylaşımı ortamı sunabilen bir yapıdır. Bununla birlikte proje uygulamaları sırasında bazı riskler de söz konusudur.

ERP uygulamalarında en önemli süreç, kurumun ihtiyaçlarının doğru bir şekilde planlanması ve ERP paketinin bu ihtiyaçlara yönelik olarak modifiye edilmesidir. Uygulamalar sırasında danışmanlar yoğun çalışmalar yapmakta, firma proje ekibi ve son kullanıcılar bu adımları tamamlamak için zaman harcamaktadır. Bu aşamada denetimin göz ardı edilmemesi en önemli hususlardan biridir.

Yetkilendirme, Superuser (Yetkili Kullanıcı) problemleriyle görevler ayrılığı prensibine aykırı durumlar

ERP sistemlerinde kullanıcı yetkilerinin doğu bir şekilde tanımlanması ve sisteme entegre edilmesi çok önemlidir. Böylece sadece görevli ve ilgili kişiler işlemleri yapabilecek, görevlilerin arasındaki sınır korunacak ve görevler ayrılığı prensibi (segregation of duties – SOD) uygulanabilecektir.

ERP uygulamalarında, projenin bazı aşamalarında test bazlı ya da doğru tanımlama yapılmadan verilen kullanıcı hakları, sistem canlı olarak kullanılmaya başlandığında bazı güvenlik riskleri içermektedir. Bu durum, canlı sisteme geçiş öncesinde kullanıcı haklarının listelenip, standartlara göre çakışmalarını belirleyecek programlar ile kullanıcı haklarının gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Böylece sistemin güvenlik düzeyi artacaktır. Bununla birlikte yetkili kullanıcı (superuser) haklarının verildiği kullanıcıların da doğru kişiler olarak belirlenmesi çok önemlidir.

Önceden tanımlı şifrelerin kullanılması

ERP sistemleri, işletim sistemleri ve veritabanı yönetim sistemlerinde, önceden tanımlı yüksek haklara sahip olan şifrelerin canlı kullanıma geçildiğinde modifiye edilmemesi de problem oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür durumlar sisteme dışarıdan yetkisiz kişilerin bağlanması ve zarar vermesi gibi güvenlik riskleri oluşturabilmektedir.

Politika ve prosedür eksikliği

ERP sistemlerinde canlı ortama geçildikten sonra sistemi yönetecek kişilerin belirlenmesi, yönetilecek faaliyetleri belirleyen ve yönetim kademelerini açıklayan onaylı prosedürlerin yayınlanması, firma içerisinde güvenlik konusunda farkındalığı artırarak kullanıcıların ERP sistemine adapte olmasını sağlayacaktır.

Süreçler içerisinde kontrollerin yapılması ve raporlanması tüm projenin başarısını etkileyecek bir diğer faktördür. Bu bağlamda aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

-ERP sisteminde yüksek düzeyde erişim haklarına sahip kullanıcıların belirlenmesi,

-Bu tür kullanıcıların profiline yönelik yetkilendirmelerin yapılması,

-Kritik haklara sahip olacak kullanıcıların belirlenmesi,

-ERP sisteminde güvenlik altyapısını geliştirecek ve sistemi maksimum verimde

kullanacak parametrik ayarların yapılması,

-Tüm kullanıcıların görevler ayrılığı prensibi analizi,

-Güvenlik ve kritik sistem tablolarının analizi,

-ERP sisteminin yazılım geliştirme ve değişim yönetimi standartlarında yönetilmesi.

Bağımsız bir denetim kuruluşunun sistemi dışarıdan incelemesi risklerin oluşmasını ya da azalmasını sağlayabilir. Güvenli ve sistemli bir yapı, hem firma hem de ERP sağlayıcısı açısından son derece önemlidir.

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

SDM Yazılım Hizmetleri olarak amacımız, şirketinizin faaliyetlerini çeşitli yazılım ürünleriyle destekleyerek performansınızı artırmak, farklı bölümlerdeki tüm verileri bir arada yöneten ve bu özelliği sayesinde yüzyılımızın vazgeçilmez sistemi olan ERP hakkında sizlere tam destek vermektir. Tüm sektörlerde kullanılabilecek, kurulumu esnasında özelleştirilebilen standart yazılım paketlerine sahip olan ERP, muhasebe işlemleri, fatura, irsaliye, makbuz gibi özel biçimli belgeler oluşturulması ve insan kaynakları yönetimi gibi işlevleriyle, pek çok şirket gereksinimini uygun bir biçimde yerine getirmektedir. İşletmelerin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet veren SDM Yazılım Hizmetleri, ERP Yetkilendirme Hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları uygulamaları gibi güncel yaklaşımlarda çözümler sunmakta ve hizmet vermektedir.


Çerezler (cookie), sdmyazilim.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikalarımızı ziyaret edebilirsiniz.